20%
Έξοδος από την έρευνα
 
 
Το σχολείο σας έχει κάνει εγγραφή για να παίξει το παιχνίδι “Μπάκι, το Κυκλοφοριακό Φιδάκι”. Το παιχνίδι αυτό δημιουργήθηκε για την ενθάρρυνση των παιδιών και των γονιών τους να επιλέγουν αειφόρους τρόπους μεταφοράς κατά τις μετακινήσεις από το σπίτι προς το σχολείο και αντίστροφα. Υπάρχουν δύο εκδόσεις του παιχνιδιού: μία κλασσική έκδοση και η έκδοση 2.0. Προκειμένου το σχολείο σας να συμμετάσχει στην έκδοση 2.0 είναι σημαντικό να διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο, έναν Η/Υ ή/και ένα ψηφιακό πίνακα (digiboard). Ένας ψηφιακός πίνακας είναι μία ψηφιακή έκδοση του κλασσικού μαυροπίνακα, αλλά με οθόνη αφής. Μέσω αυτής της έρευνας θα θέλαμε να διερευνήσουμε κατά πόσον το σχολείο σας διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο, Η/Υ ή/και ένα ψηφιακό πίνακα, και έτσι να προσδιορίσουμε κατά πόσον το σχολείο σας έχει τη δυνατότητα να παίξει την έκδοση TSG 2.0.
 
Privacy & Data Security